Proizvodi namijenjeni za odvajanje naftnih emulzija i drugih sedimenata iz industrijskih i oborinskih voda. Separatori se koriste na benzinskim pumpama, auto centrima, auto servisima, na parkinzima, autopraonicama, za čišćenje otpadnih voda na velikim površinama.

Očišćene otpadne vode preko kanalizacijskih cijevi usmjeravaju se u kanalizacijsku mrežu, otvorene bazene ili se infiltriraju u zemljanu površinu. Kada se sakupi predviđena količina naftnih produkata, sigurnosni zatvarač, koji je ugrađen u svaki separator, automatski prekida izljev.

Sistemi za pročišćavanje oborinskih otpadnih voda zadovoljiti će SVE vaše zahtjeve!

KOALESCENTNI FILTAR -količina naftnih derivata u očišćenom izljevu nije veći od 5 mg/l.

DODATNA OPREMA -alarmi, remeni za sidrenje, bunari za povišenje, adapteri.

Ovisno od uvjeta za montiranje, separatori se mogu proizvesti od:

POLIETILENA

 • Protočnost 1,5 do 300l/s
 • Centrifugalnim načinom lijevanja proizvodi se rezervoar od polietilena.
 • Separatori sa i bez bypassa

ARMIRANOG BETONA

 • Protočnost 3 do 150 l/s
 • Rezervoar se proizvodi od armiranog betona
 • Unutarnja površina separatora prekrivena sa zaštitnim epoxy premazom
 • Separatori sa i bez bypassa
 • Potpuno udovoljavaju svim zahtjevima norme EN858
 • Integrirana zamka mulja
 • Zamjenjivi koalescentni filter
 • Jednostavan pristup
 • Brzo i jednostavno održavanje