SEPTIČKE JAME

 • Septičke jame služe za fekalne vode, a upotrebljavaju se u novogradnji ili adaptaciji objekata.
 • Prema potrebi mogu bit jednokomorne, dvokomorne ili trokomorne.
 • Nisu protočni uređaji , tako da je potrbno provjeravati nivo fekalija, a kod pražnjenja potrebno je kontaktirati ovlašteno komunalno poduzeće.
 • Volumena su od 1.000 do 30.000 litara.

UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 • osnovni proces pročišćavanja u ovim uređajima izvodi se preko žive mikrobiološke kulture u aktivnom mulju
 • mulj se sastoji od mješavine mikroorganizama i bakterija te im je za život potrebna hrana koju uzimaju iz otpadnih voda
 • proces pročišćavanja otpadnih voda ubrzava se upuhivanjem zraka pomoću kompresora
 • brza u jeftina instalacija, te niski troškov održavanja
 • koriste se za otpadne vode iz WCa, kupaona, kuhinja i sl.
 • pročišćene vode se mogu ispustiti u okolinu
 • SBR tehnologija pročišćavanja se odvija preko upuhivanja zraka u medij.
 • izdržljivi kompresor sa tihim radom omoguava proces aeracije kroz aerator smješten na dnu spremnika
 • svaki korak u postupku pročišćavanja upravljan je preko kompjutera
 • SBR uređaj za pročišćavanje se može podesiti prema uvjetima korištenja kroz vremenski period, tako ako uređaj koristimo povremeno, može se prebaciti u tzv. „holiday mode“.
 • jednostavna instalacija i niski troškovi održavanja.
 • koriste se za otpadne vode iz WCa, kupaona, kuhinja i sl.
 • pročišćene vode se mogu ispustiti u okolinu