ULMA Kompaqdrain monoblok knalice

Linijski odvodni kanal ULMA KompaqDrain® City KVDH100, s integriranom rešetkom, predstavljen u jednom komadu i proizveden od visokootpornog polimer betona. Otporan na vandalizam i koroziju. Razred nosivosti do D-400, za sve vrste prolaska vozila i sa smanjenim otvorima zahvata od 8 mm.”V” optimizirani oblik i otvori s MAX-FLOW® geometrijom stvaraju učinak samočišćenja.

Revizija i sabirnik uključuju: rešetku od lijevanog željeza FNHX100FTDM, bočne predforme za horizontalne ispuste sa svake strane i bočne predforme za spojeve u T, L ili križni spoj.

Linijski odvodni kanal model ULMA KompaqDrain® Traffic KVFD150, s integriranom rešetkom, predstavljen u jednom komadu i proizveden od visokootpornog polimer betona. Otporan na vandalizam i koroziju. Klasa nosivosti do D-400, za sve vrste prijelaza vozila. “V” optimizirani oblik i otvori s MAX-FLOW® geometrijom stvaraju učinak samočišćenja.

Revizija i sabirnik uključuju: rešetku od lijevanog željeza FNX150FTDM, bočne predforme za horizontalne ispuste sa svake strane i bočne predforme za spojeve u T, L ili križni spoj.

Linijski odvodni kanal model ULMA KompaqDrain® Industry KVE150, s integriranom rešetkom, predstavljen u jednom komadu i proizveden od polimer betona visoke otpornosti. Otporan na vandalizam i koroziju. Klasa opterećenja do E-600 s površinskim dizajnom bez izbočina kako bi se izbjegle vibracije u vozilima koja prolaze, otvori za prihvat 30 x 25 mm. “V” optimizirani oblik i otvori s MAX-FLOW® geometrijom stvaraju učinak samočišćenja.

Revizija i sabirnik uključuju: rešetku od lijevanog željeza FNX150FTEM, bočne predforme za horizontalne ispuste sa svake strane i bočne predforme za spojeve u T, L ili križni spoj.

Linijski odvodni kanal model ULMA KompaqDrain® Civil KVF150, s integriranom rešetkom, predstavljen u jednom komadu i proizveden od visokootpornog polimer betona. Otporan na vandalizam i koroziju. Klasa nosivosti do F-900, za velika opterećenja. “V” optimizirani oblik i otvori s MAX-FLOW® geometrijom stvaraju učinak samočišćenja.

Revizija i sabirnik uključuju: rešetku od lijevanog željeza FNX150FTFM, bočne predforme za horizontalne ispuste sa svake strane i bočne predforme za spojeve u T, L ili križni spoj.

Linijski odvodni kanal model ULMA KompaqDrain® Traffic KVFD200, s integriranom rešetkom, predstavljen u jednom komadu i proizveden od polimer betona visoke otpornosti. Otporan na vandalizam i koroziju. Klasa nosivosti do D-400, za sve vrste prijelaza vozila. “V” optimizirani oblik s MAX-FLOW® geometrijom stvara učinak samočišćenja. Revizija i sabirnik uključuju: rešetku od lijevanog željeza FNX200FTDM, bočne predforme za horizontalne ispuste sa svake strane i bočne predforme za spojeve u T, L ili križni spoj.

Linijski odvodni kanal model ULMA KompaqDrain® Industry KVE200, s integriranom rešetkom, predstavljen u jednom komadu i proizveden od visokootpornog polimer betona. Otporan na vandalizam i koroziju. Klasa opterećenja do E-600 s površinskim dizajnom bez izbočina kako bi se izbjegle vibracije u vozilima koja prolaze, otvori za prihvat 30 x 25 mm. “V” optimizirani oblik i otvori s MAX-FLOW® geometrijom stvara učinak samočišćenja.

Revizija i sabirnik uključuju: rešetku od lijevanog željeza FNX200FTEM, bočne predforme za vodoravne ispuste sa svake strane i bočne predforme za spojeve u T, L ili križni spoj.

Linijski odvodni kanal model ULMA KompaqDrain® Civil KVF200, s integriranom rešetkom, predstavljen u jednom komadu i proizveden od polimer betona visoke otpornosti. Otporan na vandalizam i koroziju. Klasa nosivosti do F-900 za velika opterećenja. “V” optimizirani oblik i otvori s MAX-FLOW® geometrijom stvaraju učinak samočišćenja.

Revizija i sabirnik uključuju rešetku od lijevanog željeza FNX200FTFM, bočne predforme za horizontalne ispuste sa svake strane i bočne predforme za spojeve u T, L ili križni spoj.