MEAGARD HOBI knalice

MEALINE 55 polimerbetonska kanalica svijetlog otvora NW100, dimenzija  1000/130/55mm, s pocinčanom rešetkom klase A15 kN, prema HRN EN 1433.

MEALINE S polimerbetonska kanalica svijetlog otvora NW100, dimenzija 1000/130/78mm, s pocinčanom rešetkom
klase A15 kN, prema HRN EN 1433 .

MEALINE G polimerbetonska kanalica svijetlog otvora NW100, dimenzija 1000/130/81mm, s lijevanoželjeznom
rešetkom klase B125 kN, prema HRN EN 1433 .

MEAGARD II S polimerbetonska kanalica svijetlog otvora NW100, dimenzija 1000/130/110mm, s pocinčanom rešetkom klase A15 kN, prema HRN EN 1433.

MEAGARD II E polimerbetonska kanalica svijetlog otvora NW100, dimenzija 1000/130/110mm, s INOX AISI304 rešetkom klase A15 kN, prema HRN EN 1433.

MEAGARD II M polimerbetonska kanalica svijetlog otvora NW100, dimenzija 1000/130/110mm, s pocinčanom rešetkom klase B125 kN, prema HRN EN 1433.

MEAGARD II G polimerbetonska kanalica svijetlog otvora NW100, dimenzija 1000/130/115mm, s lijevanoželjeznom rešetkom klase B125 kN, prema HRN EN 1433.

MEAGARD 165 polimerbetonska kanalica svijetlog otvora NW140, dimenzija 1000/165/115mm, s pocinčanom mrežastom rešetkom klase A15 kN, prema HRN EN 1433.

MEAGARD POINT dvorišni slivnik iz polimer betona sa taložnom posudom, zaporom protiv mirisa , dimenzija 300/300/452mm, za klasu nosivosti do B125 kN. Bočni ispust DN110

REŠETKE: pocinčani čelik i lijevano željezo.